ST NICOLAS SCHOOL U saradnji sa Muzickom omladinom Beograda na koncert grupe „Best Beat“ u prepunom Domu Sindikata 
IMG 2870

Opšti kursevi engleskog jezika

“Koliko stranih jezika znaš, toliko vrediš”- stara je mudrost koja je danas aktuelna više nego ikada. Škola stranih jezika “St Nicolas School” je tu tendenciju prepoznala još 1999. godine kada ...
Pročitaj više

Kursevi poslovnog engleskog jezika

Ono što je u školi stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL od primarnog značaja je primenljivost vašeg stečenog znanja. Najvažnije merilo našeg uspeha je vaše aktivno korišćenje engleskog jezika, na poslu ...
Pročitaj više

Kursevi engleskog jezika za kompanije

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL već dugi niz godina uspešno sarađuje sa veoma značajnim kompanijama u zemlji. Radi se o organizacijama sa visokim stepenom svesti da se mora uložiti ...
Pročitaj više

Individualni časovi

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL u svojoj ponudi ima i mogućnost pohađanja časova individualno. Prednosti individualne nastave stranih jezika su brojne i očigledne. Za mnoge je to najbolji, pa ...
Pročitaj više

Kursevi konverzacije

Naši kursevi konverzacije su odlična prilika za Vas da razvijete i unapredite svoje komunikacijske veštine. Časovi se odvijaju u malim grupama da bi svi imali što više vremena za pričanje ...
Pročitaj više

Kursevi engleskog jezika za IT stručnjake

Globalna IT industrija se širi neverovatnom brzinom. Ova oblast će, po svemu sudeći, još dugi niz godina biti najtraženija kada je u pitanju izgradnja profesionalne karijere. Do posla u ovom ...
Pročitaj više

Kursevi pripreme za Kembridz, IELTS, TOEFL i SAT ispite

Priprema za Kembridž ispite ST NICOLAS SCHOOL nudi kurseve pripreme za Kembridž ispite iz engleskog jezika (Starters, Movers, Flyers, FCE, CAE, CPE). Priprema za polaganje IELTS ispita Kurs pripreme za ...
Pročitaj više

Kurs engleskog jezika za pravnike

ST NICOLAS SCHOOL u svojoj ponudi ima i tečaj engleskog za pravnike. Ovaj kurs je osmišljen tako da svakome ko treba da razgovara o pravu u poslovnom okruženju pruži jezičko ...
Pročitaj više

Kursevi engleskog jezika za pilote i kontrolore leta

Ono što je preko potrebno i ne sme da zataji u profesiji pilota i kontrolora leta je svakako komunikacija. Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL prepoznaje tu potrebu i nudi ...
Pročitaj više

Kursevi engleskog jezika za letačko osoblje

Jedan od tečajeva koje organizuje ST NICOLAS SCHOOL je i specijalizovani kurs engleskog jezika za letačko osoblje. Kada je ova struka u pitanju, engleski jezik je sastavni deo svakodnevnog rada ...
Pročitaj više

Kurs engleskog jezika za hotelijere i ugostitelje

S obzirom na ubrzan razvoj turizma i potencijale ugostiteljske delatnosti, potreba za usavršavanjem engleskog jezika među zaposlenima u ovoj profesiji je neosporna. Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL u svojoj ...
Pročitaj više

Kursevi engleskog jezika za inženjere

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL Vam nudi kurs engleskog jezika namenjen inženjerima, tehničarima i tehničkim menadžerima svih grana inženjerstva. Specijalizovane discipline i specifični inženjerski projekti često zahtevaju znanje iz ...
Pročitaj više

Kurs za zaposlene u osiguravajućim društvima

Osiguravajuća delatnost je globalni biznis u kojem komunikacija na engleskom igra sve veću ulogu. ST NICOLAS SCHOOL nudi sveobuhvatan kurs za one koji se bave ovim poslom i moraju da ...
Pročitaj više

Kada su u pitanju kursevi nemačkog jezika, ST NICOLAS SCHOOL polaznicima nudi sledeće kurseve:
  • opšti kursevi nemačkog jezika (nivoi A1-C1)
  • kursevi poslovnog nemačkog
  • kursevi nemačkog za medicinske radnike
Imajuću u vidu sve veću potrebu naših ljudi za poznavanjem nemačkog jezika radi poslovne saradnje sa nemačkim firmama ili zaposlenja u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, organizujemo i intenzivne tečajeve gde naši polaznici mogu za kraće vreme da ovladaju ovim jezikom.
 
ST NICOLAS SCHOOL je jedina škola u Srbiji gde možete da polažete Euroexam ispit iz nemačkog jezika koji je međunarodno priznat! 
Euroexam ispiti su fokusirani na sve četiri jezičke veštine (pisanje, čitanje, slušanje i govor) i međunarodno su priznati kao ispiti koji su usklađeni sa Zajedničkim evropskim okvirom. Oni izlaze u susret stvarnim potrebama učenika koji se nalaze u višejezičnoj sredini i testiraju njhovu sposobnost da koriste strani jezik u autentičnom životnom okruženju. Euroexam ispiti mogu biti na A1, A2, B1, B2 i C1 nivou.

Više informacija o terminima za polaganje Euroexam ispita možete da dobijete ako pozovete 3910840.

Нема нађених чланака.
Read More

Kursevi francuskog jezika u ST NICOLAS SCHOOL organizuju se i održavaju tokom čitave godine, od početnog A nivoa do najvišeg C nivoa, prema evropskim standardima. Polaznici mogu da se opredele za opšte kurseve, poslovne ili kurseve konverzacije na francuskom jeziku.

U našoj školi kurseve francuskog jezika prate polaznici svih starosnih grupa, već od uzrasta 4 godine pa naviše.

Časovi francuskog jezika su zanimljivi, dinamični i interaktivni, praćeni adekvatnim audio i vizuelnim materijalom, organizovani u malim grupama što polaznicima daje znatno više vremena za komunikaciju na francuskom, pa se proces usvajanja i spontanog izražavanja mnogo brže odvija.

Read More

Jedan od jezika koje možete da naučite u ST. NICOLAS SCHOOL je i španski.

Španski jezik je jedan od pet velikih svetskih jezika i ima oko 410 miliona izvornih govornika. Vodi poreklo od latinskog, ali je veliki uticaj na njega tokom istorije imao i arapski jezik. Španskim se govori na svim kontinentima, a veruje se da je drugi u svetu po broju ljudi koji ga uči. Prema poslednjim istraživanjima, ovaj jezik ima najveću stopu porasta broja govornika i uskoro će njime govoriti 10 odsto ukupne svetske populacije. 

Španski jezik ima latinično pismo, alfabet od 27 znakova, prilično jasnu fonetiku i jednu ortografsku specifičnost: znak pitanja i uzvika se stavljaju na početak rečenice i to obrnuto napisani. 

Španski je bio zvanični jezik diplomatije do 18. veka, pa zato ne čudi činjenica da je i danas u 25 zemalja prisutan kao službeni jezik. Veoma je široko rasprostranjen u oblasti književnosti, arhitekture, slikarstva, muzike, turizma…Čak 11 dobitnika Nobelove nagrade za književnost pisalo je na španskom. Spada u najbrže svetske jezike (prema broju slogova u minutu), a nedavno je proglašen i najstrastvenijim i najpozitivnijim jezikom. 

Dakle, ukoliko govorite španski, u mogućnosti ste da komunicirate sa ljudima širom sveta. Otvaraju se vrata jedne veoma bogate tradicije i živopisnog načina života. Osim toga, Španija i zemlje Latinske Amerike pripadaju zemljama sa najbrže rastućim ekonomijama na svetu. Samim tim, one pružaju brojne mogućnosti što se tiče poslovanja i investicija. Čini se da ima zaista dovoljno razloga za učenje španskog jezika.

U Centru za učenje stranih jezika ST. NICOLAS SCHOOL imamo odlične programe za učenje i usavršavanje španskog jezika na svim nivoima i za sve uzraste. Zahvaljujući iskustvu i raznovrsnosti materijala kojim raspolažemo, u mogućnosti smo da vam prenesemo znanje na veoma zabavan i efikasan način.

Read More

Italijanski jezik potiče od latinskog i spada u romansku grupu jezika. Procenjuje se da njime govori između 62 i 65 miliona ljudi, a peti je u svetu po izboru za učenje stranog jezika.

Specifičnost italijanskog jezika je mnoštvo različitih dijalekata. Vremenom je toskanski dijalekat postavio standard italijanske književnosti i izborio se za status jezika visoke kulture. Tvorcem književnog italijanskog jezika smatra se Dante Aligijeri, jedan od najcenjenijih pisaca svih vremena, koji je svoju „Božanstvenu komediju“ napisao upravo na ovom dijalektu. 

Italijanski je vekovima bio međunarodni jezik kulture i umetnosti. Svi savremeni evropski jezici imaju deo rečnika koji je potekao iz italijanskog, a odnosi se na muzičku i likovnu kulturu. Smatra se jednim od najlepših i najmuzikalnijih svetskih jezika. Ritam i melodičnost mu se svakako ne mogu osporiti. Italijanski se služi istim karakterima kao i engleski, s tim što ih u italijanskom ima manje, ukupno 21. Uglavnom se čita onako kako se i piše. Izgovor je jasan, zvuci su prepoznatljivi. Rečnik je sličan drugim jezicima latinskog porekla. 

U Centru za učenje stranih jezika ST. NICOLAS SCHOOL tokom čitave godine organizujemo grupne i individualne kurseve italijanskog jezika. Cilj naše nastave je da osposobi polaznike za aktivnu komunikaciju u svakodnevnom životu, kao i za eventualne poslovne zahteve i situacije. Nastava se zato zasniva na komunikativnom pristupu koji podrazumeva aktivno učešće i korišćenje naučenog u konkretnim situacijama. Pre svega, potrebno je vežbati intonaciju, jer se time dolazi do suštine jezika. Polaznici obično s lakoćom prihvataju specifičan ritam italijanskih reči, kao i njihovu zvučnost. Paralelno se razvijaju i ostale veštine: pisanje, čitanje, razumevanje. Što se gramatike i pravopisa tiče, usvajaju se prilično lako. Mada će se na samom početku učenja neki aspekti jezika činiti zahtevnim, dovoljno je držati se pravila. 

U Centru za učenje stranih jezika ST. NICOLAS SCHOOL možete polagati i CELI ispite koji potvrđuju stepen jezičke kompetencije italijanskog kao stranog jezika.

Pozivamo vas da učeći italijanski jezik sa nama otkrijete ogromno bogatstvo jedne od najinspirativnijih i najuticajnijih svetskih kultura.

Read More

ST NICOLAS SCHOOL nudi tri kursa norveškog jezika: početni (A1 plus A2), srednji (B1) i viši (B2). Svaki traje 5 meseci (40×90 minuta).

 

Read More

Kursevi švedskog u ST NICOLAS SCHOOL se organizuju na tri nivoa, od kojih svaki traje 6 meseci.

S obzirom da polaznici koji uče švedski jezik uglavnom to čine radi zaposlenja i života u Švedskoj, naši profesori se trude da ih što bolje osposobe za svakodnevni život i komunikaciju na ovom jeziku.

Read More


Voždovac Vojvode Stepe 78
011 3910-840


Cerak, Ratka Mitrovića 159a (Cerak – Vidikovac)
011 23 18 866

Lokacije

REFERENTNA LISTA