ST NICOLAS SCHOOL – Centar za edukaciju d.o.o. dobio sertifikat AAA

Sertifikat bonitetne izvrsnosti sa ocenom AAA za 2018. godinu kao potvrda kvaliteta poslovanja u ST NICOLAS SCHOOL.


Bonitetna ocena AAA svrstava poslovni subjekt u najviši bonitetni razred i utvrđuje se malom broju kompanija koje su superiorne u svojim oblastima poslovanja. AAA bonitetna ocena je uverenje da privredni subjekt posluje bez poteškoća i komplikacija u dužem vremenskom periodu. AAA ocena je dokaz izvrsnog poslovanja i automatski znači da kompanija nikada nije bila u blokadi tj. redovno izvršava sve svoje obaveze. Kompanije koje su ocenjene sa AAA bonitetnom ocenom odlikuje beprekorna solventnost i poslovna efikasnost. Ova ocena je nedvosmislena potvrda stabilnosti kompanije i kvaliteta poslovanja. Kompanija koja je ocenjena najvišom bonitetnom ocenom AAA je pouzdan i idealan poslovni partner.

Lokacije

REFERENTNA LISTA