Zahvalnica za podršku i doprinos

ST NICOLAS SCHOOL je podržao 49.međunarodno takmičenje Muzičke omladine Beograda i dodelio besplatni kurs stranog jezika najbolje plasiranom domaćem takmičaru Viktoru Radiću.

Lokacije

REFERENTNA LISTA