ST NICOLAS SCHOOL
  • Srpski
  • Engleski

Kursevi konverzacije

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL u svojoj ponudi ima i kurseve konerzacije kako bi Vam omogućila da se oslobodite i progovorite nemački jezik. U okviru kurseva konverzacije obrađuju se  interesantne teme koje će omogućiti polaznicima da kroz dijalog progovore i usavrše govorni nemački.

Obrađivanje gramatičkih pravila je svedeno na minimum, a akcenat je na konverzaciji i usvajanje novih izraza i reči. Ovakva vrsta kurseva pomaže posebno polaznicima koji imaju dobro poznavanje gramatike i vokabulara, ali je njihovo znanje pasivno, imaju poroblem da progovore na stranom jeziku. Pohađanjem kurseva konverzacije polaznici  svoje pasivno znaje pretvaraju u aktivno, korišćenjem dijaloga, debata, prezentacija… oni stiču samopouzdanje, sigurnost i zadovoljstvo u korišćenju jezika.

Kursevi konverzacije su odličan izbor i za polaznike koji nemaju nikakv problem sa korišćenjem jezika i imaju visok nivo znanja, upravo iz tog razloga što ovakvi kursevi omogućavaju kontinuiramo korišćenje  nemačkog jezika koje je neophodno kako ne bi došlo do opadanja znanja usled slabe upotrebe u svakodnevnim govoru.