ST NICOLAS SCHOOL
  • Srpski
  • Engleski

Japanski jezik

U japanskom se koriste tri pisma: hiragana, katagana i kanđi. U jednoj istoj rečenici mogu da se nađu sva tri pisma.

Za strance je važno da znaju koliko formalni treba da budu u obraćanju drugim ljudima. Ove i druge karakteristike japanske kulture se uče na našim kursevima koji se organizuju na dva nivoa.