ST NICOLAS SCHOOL
  • Srpski
  • Engleski

Holandski jezik

Oko 24 miliona ljudi govori holandski jezik kao maternji. Pripada germanskim jezicima i treći je po zastupljenosti, posle engleskog i nemačkog. 

ST NICOLAS SCHOOL u ponudi ima kurseve holandskog na pet nivoa.