ST NICOLAS SCHOOL
  • Srpski
  • Engleski

Ruski jezik

Kursevi ruskog u ST NICOLAS SCHOOL se mogu pohađati na šest nivoa.

Pored opštih kurseva, naša škola nudi i kurseve poslovnog ruskog jezika za sve one koji imaju poslovne veze sa Rusima. 

Imajući u vidu srodnost ruskog i srpskog jezika, na časovima primenjujemo i komparativni metod učenja. 

Paralelno sa obaveznim programom, u zavisnosti od interesovanja učenika, na časovima često razgovaramo o aktuelnim temama u vezi sa kulturom, politikom, ekonomijom i sportom u Rusiji.