ST NICOLAS SCHOOL
  • Srpski
  • Engleski

Ruski jezik

Ruski jezik je zvanični jezik Rusije, Belorusije, Kirgistana i Kazahstana. Prema podacima Kembridžove enciklopedije jezika, ruski kao prvi ili drugi jezik govori preko 455 miliona ljudi u svetu. Ruski je takođe jedan od 6 zvaničnih jezika UN-a. Kursevi ruskog u ST NICOLAS SCHOOL se mogu pohađati na šest nivoa. Pored opštih kurseva, naša škola nudi i kurseve poslovnog ruskog jezika za sve one koji imaju poslovne veze sa Rusima. Imajući u vidu srodnost ruskog i srpskog jezika, na časovima primenjujemo i komparativni metod učenja. Paralelno sa obaveznim programom, u zavisnosti od interesovanja učenika, na časovima često razgovaramo o aktuelnim temama u vezi sa kulturom, politikom, ekonomijom i sportom u Rusiji. .