ST NICOLAS SCHOOL
  • Srpski
  • Engleski

Španski jezik

Jedan od jezika koje možete da naučite u ST NICOLAS SCHOOL je i španski.

Španski jezik je jedan od pet velikih svetskih jezika i ima oko 410 miliona izvornih govornika. Vodi poreklo od latinskog, ali je veliki uticaj na njega tokom istorije imao i arapski jezik. Španskim se govori na svim kontinentima, a veruje se da je drugi u svetu po broju ljudi koji ga uči. Prema poslednjim istraživanjima, ovaj jezik ima najveću stopu porasta broja govornika i uskoro će njime govoriti 10 odsto ukupne svetske populacije.

Španski jezik ima latinično pismo, alfabet od 27 znakova, prilično jasnu fonetiku i jednu ortografsku specifičnost: znak pitanja i uzvika se stavljaju na početak rečenice i to obrnuto napisani.

Španski je bio zvanični jezik diplomatije do 18. veka, pa zato ne čudi činjenica da je i danas u 25 zemalja prisutan kao službeni jezik. Veoma je široko rasprostranjen u oblasti književnosti, arhitekture, slikarstva, muzike, turizma…Čak 11 dobitnika Nobelove nagrade za književnost pisalo je na španskom. Spada u najbrže svetske jezike (prema broju slogova u minutu), a nedavno je proglašen i najstrastvenijim i najpozitivnijim jezikom.

Dakle, ukoliko govorite španski, u mogućnosti ste da komunicirate sa ljudima širom sveta. Otvaraju se vrata jedne veoma bogate tradicije i živopisnog načina života. Osim toga, Španija i zemlje Latinske Amerike pripadaju zemljama sa najbrže rastućim ekonomijama na svetu. Samim tim, one pružaju brojne mogućnosti što se tiče poslovanja i investicija. Čini se da ima zaista dovoljno razloga za učenje španskog jezika.

U Centru za učenje stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL imamo odlične programe za učenje i usavršavanje španskog jezika na svim nivoima i za sve uzraste. Zahvaljujući iskustvu i raznovrsnosti materijala kojim raspolažemo, u mogućnosti smo da vam prenesemo znanje na veoma zabavan i efikasan način.