ST NICOLAS SCHOOL
  • Srpski
  • Engleski

Italijanski jezik

Italijanski jezik potiče od latinskog i spada u romansku grupu jezika. Procenjuje se da njime govori između 62 i 65 miliona ljudi, a peti je u svetu po izboru za učenje stranog jezika.

Specifičnost italijanskog jezika je mnoštvo različitih dijalekata. Vremenom je toskanski dijalekat postavio standard italijanske književnosti i izborio se za status jezika visoke kulture. Tvorcem književnog italijanskog jezika smatra se Dante Aligijeri, jedan od najcenjenijih pisaca svih vremena, koji je svoju „Božanstvenu komediju“ napisao upravo na ovom dijalektu.
Italijanski je vekovima bio međunarodni jezik kulture i umetnosti. Svi savremeni evropski jezici imaju deo rečnika koji je potekao iz italijanskog, a odnosi se na muzičku i likovnu kulturu. Smatra se jednim od najlepših i najmuzikalnijih svetskih jezika. Ritam i melodičnost mu se svakako ne mogu osporiti. Italijanski se služi istim karakterima kao i engleski, s tim što ih u italijanskom ima manje, ukupno 21. Uglavnom se čita onako kako se i piše. Izgovor je jasan, zvuci su prepoznatljivi. Rečnik je sličan drugim jezicima latinskog porekla.

U Centru za učenje stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL tokom čitave godine organizujemo grupne i individualne kurseve italijanskog jezika. Cilj naše nastave je da osposobi polaznike za aktivnu komunikaciju u svakodnevnom životu, kao i za eventualne poslovne zahteve i situacije. Nastava se zato zasniva na komunikativnom pristupu koji podrazumeva aktivno učešće i korišćenje naučenog u konkretnim situacijama. Pre svega, potrebno je vežbati intonaciju, jer se time dolazi do suštine jezika. Polaznici obično s lakoćom prihvataju specifičan ritam italijanskih reči, kao i njihovu zvučnost. Paralelno se razvijaju i ostale veštine: pisanje, čitanje, razumevanje. Što se gramatike i pravopisa tiče, usvajaju se prilično lako. Mada će se na samom početku učenja neki aspekti jezika činiti zahtevnim, dovoljno je držati se pravila.

U Centru za učenje stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL možete polagati i CELI ispite koji potvrđuju stepen jezičke kompetencije italijanskog kao stranog jezika.

Pozivamo vas da učeći italijanski jezik sa nama otkrijete ogromno bogatstvo jedne od najinspirativnijih i najuticajnijih svetskih kultura.