ST NICOLAS SCHOOL
  • Srpski
  • Engleski

Medicinski nemački

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL organizuje specijalizovani kurs nemačkog jezika za medicinsko osoblje.  Specijalizovani  kurs će Vam omogućiti sticanje znanja koje podrazumeva sve što je neophodno da bi jedan medicinski radnik bio  dobar u  komunikaciji sa pacijentima, sa kolegama, lekarima, članovima porodice i, naravno, poslodavcima. Pohađanjem kursa medicinskog nemačkog jezika dobićete  potrebno znanje koja će Vam  obogatiti vokabular, bez poteškoća ćete popunjavati bolničke formulare na nemačkom jeziku, unapredićete sve jezičke veštine:  pisanje, čitanje, slušanje i govor.