ST NICOLAS SCHOOL
  • Srpski
  • Engleski

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL vam kroz kurseve konverzacije nudi odličnu priliku da razvijete i unapredite svoje komunikacijske veštine. Časovi se odvijaju u malim grupama da bi svi imali što više vremena za pričanje. Profesori će vam pomoći da popravite i tečnost i tačnost govora pažljivim ispravljanjem grešaka i podsticanjem vežbanja.

Jezičke barijere i nedostatak samopouzdanja nas često spreče da pokažemo ono što zaista znamo. Čini nam se da ta “prava“ rečenica stiže sa zakašnjenjem i uvek se naknadno setimo onoga što je trebalo da kažemo. Potrebno nam je što više takvih “živih“ i konkretnih situacija.

Učenje gramatike je besmisleno ukoliko nema dovoljno mogućnosti da se koristi u govoru. Konverzacija je centralni aspekt učenja jezika i aktivnosti na ovom kursu pomažu ne samo da unapredite veštinu govora, već i ohrabruju slušanje i razumevanje.

Kurs konverzacije u ST NICOLAS SCHOOL ima za cilj da poveća sigurnost i ak-tivnu memoriju učenika kroz bogatu i raznovrsnu diskusiju o mnogobrojnim temama.
Časovi obično uključuju debate, diskusiju, rad u paru i prezentacije. Zajedno sa učenicima biramo teme koje su zanimljive i korisne.

Cilj kursa konverzacije je da kroz vežbu dođete do spontanosti u govoru. Posle izvesnog vremena, vođenje dijaloga, kao i iznošenje vlastitog stava o bilo čemu neće biti nikakav problem. Uspeh će stvoriti motivaciju za daljim kontinuitetom u radu, a rezultat su vaše veće samopouzdanje i zadovoljstvo.