ST NICOLAS SCHOOL
  • Srpski
  • Engleski

Nemački jezik

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL u svojoj ponudi ima i kurseve nemačkog jezika. Nemački jezik pripada grupi germanskih jezika, jedan od najvećih svetskih jezika i maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije. Govori ga 128 miliona ljudi u 38 država sveta.

Standardni nemački jezik je osmišljen od strane učenih ljudi, pesnika, filozofa... kako bi bio razumljiviji za što veći broj ljudi. Nemački jezik je pisan latiničnim alfabetom, pored standardnih 26 latiničnih znakova, nemački poseduje tri samoglasnika sa preglasima (umlautima):ä,ö i ü, kao i poseban znak za "ss" (ß), koji se koristi posle dugih samoglasnika i diftonga.
Nemački je treći najpopularnij strani jezik koji se predaje širom sveta, a u Evropi i Japanu drugi po popularnosti. Pored toga postoje i drugi razlozi za učenje nemačkog jezika, na primer otvaranje poslovnih mogućnosti koje poznavanje nemačkog jezika može da vam obezbedi, jer Nemčka ima treću najjaču ekonomiju i svetski šampioni su u izvozu. Takva pozicija u Evropi i svetu vam omogućava da poznavanjem nemačkog jezika postajete kokurentniji, većina ispitanih kompanija u Sjedinjanim Američkim Državama daje prednost među isto kvalifikovanim kandidatima, kandidatu koji zna nemački jezik.
Ukoliko se udaljimo malo od poslovnih mogućnosti koje pruža znanje nemačkog jezika i okrenemo se svakodnevnom životu videćete da poznavanje nemačkog jezika može koristiti u kulturno, umetničkoj i naučnoj edukaciji. Nemci imaju bogato kulturno nasleđe, često se naziva zemljom pesnika i mislioca. Veliki je nemački doprinos umetnosti, arhitekturi, filozofiji, nauci, a dokaz za to je, između ostalog, da od deset objavljenih knjiga jedna je na nemačkom jeziku. Takođe, gde god otputujete, sigurno ćete naići na turiste sa kojima ćete moći da komunicirate na nemačkom jeziku.
Najbolje bi bilo da se i sami uverite o velikim mogućnostina koje može da Vam pruži znanje nemačkog jezika.

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL ima u ponudi:
• opšte kurseve nemačkog jezika,
• intenzivne kurseve nemačkog jezika,
• medicinski nemački,
• poslovni nemački,
• individualne kurseve,
• kurseve konverzacije…

ST NICOLAS SCHOOL jedina škola u Srbiji gde možete da polažete Euroexam ispit iz nemačkog jezika koji je međunarodno priznat!

Euroexam ispiti su fokusirani na sve četiri jezičke veštine (pisanje, čitanje, slušanje i govor) i međunarodno su priznati kao ispiti koji su usklađeni sa Zajedničkim evropskim okvirom. Oni izlaze u susret stvarnim potrebama učenika koji se nalaze u višejezičnoj sredini i testiraju njhovu sposobnost da koriste strani jezik u autentičnom životnom okruženju. Euroexam ispiti mogu biti na A1, A2, B1, B2 i C1 nivou.

Pozivamo Vas da dođete u školu stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL i da uz adekvatnu stručnu pomoć naučite nemački jezik i na taj način sebi obezbedite nove mogućnosti, obogaćujući svoj društveni i poslovni život.