ST NICOLAS SCHOOL
  • Srpski
  • Engleski

1.      EUROLTA (European Certificate in Language Teaching to Adults) je međunarodno priznat program obuke profesora koji će Vam pokazati kako da predajete strani jezik koristeći najnoviju metodologiju. Kurs je namenjen onima koji tek počinju da se bave predavačkim poslom, predavačima sa malo iskustva ili onima koji su već iskusni, ali žele da dobiju međunarodni sertifikat. Kurs je praktičan i fleksibilan, a ono što ga čini drugačijim od ostalih obuka ove vrste je činjenica da je otvoren za predavače bilo kog stranog jezika.

Eurolta se izvodi kroz kombinaciju online obuke i prakse u školi. Kurs ima ukupno 120 časova, od čega je 80 časova interakcije sa trenerom, kolegama i učenicima, a 40 časova je posvećeno samostalnom učenju, planiranju časova i pisanju zadataka.

Tokom kursa ćete naučiti kako da:

-        predajete gramatiku i vokabular na efektan način

-        predajete veštine govora, slušanja, pisanja i čitanja

-        planirate časove

-        upravljate aktivnostima u učionici

-        prevaziđete neke problematične situacije na času

-        analizirate jezik za potrebe predavanja

-        pronađete, adaptirate i napravite materijale za predavanje

-        ispravljate učenike i kada

-        radite sa grupom učenika različitih sposobnosti

-        integrišete jezičke igre u nastavu

-        ocenjujete učenike

-        koristite autentične materijale

-        pružite učenicima smislenu jezičku praksu

-        date učenicima konstruktivnu povratnu informaciju

-        unapredite sopstvene predavačke veštine

Uslov za upis kursa je da znanje jezika koji želite da predajete bude na C1 ili C2 nivou, a znanje engleskog na minimum B2 nivou.

Za više informacija, pišite na tanja@stnicolasschool.rs.