ST NICOLAS SCHOOL
  • Srpski
  • Engleski


Fondacija “Nikola Kojović” osnovana je kako bi se sačuvala uspomena na prerano preminulog Nikolu Kojovića i nastavila misija ovog divnog čoveka koji je bio nesebičan u pružanju pomoći onima kojima je bila potrebna podrška u svakom smislu. Ciljevi Fondacije su očuvanje sećanja na Nikolu Kojovića koji je bio veliki čovek nestvarne nežnosti i “agresivne nametljivosti”, pomoć talentovanoj deci, pomoć i podrška deci i humanitarne akcije.