ST NICOLAS SCHOOL
  • Srpski
  • Engleski

ST NICOLAS SCHOOL je podržao 49.međunarodno takmičenje Muzičke omladine Beograda i dodelio besplatni kurs stranog jezika najbolje plasiranom domaćem takmičaru Viktoru Radiću.